Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hřbitovy a náhrobky v kostele

Původní hřbitov se nacházel okolo kostela. V kostele byli pochováni pouze členové rodu Kaplířů ze Sulevic, Malovců a Vidláků ze Slavkova. Nejstarší náhrobek byl z roku 1545 a byl při opravě kostela rozbit a uložen do věže. Druhý nejstarší náhrobek Elišky ze Slavkova z roku 1554 je zasazen v severní zdi. Další náhrobky jsou po stranách kostela a dva v jeho síni u vstupu.

nahrobni_kameny.png

V kostele pod podlahou se nacházejí tři hrobky. Největší je uprostřed kostela a jsou tam uloženy ostatky rodu Malovců, Vidláků ze Slavkova a Kaplířů ze Sulevic. Pravděpodobně jsou tam také uloženi faráři, kteří zde působili do roku 1775 (někteří dokonce v mnišském hábitu - františkáni z kláštera ve Voticích, kteří zde působili mezi léty 1630 a 1700).

dalsi_nahrobky.png

Roku 1870 při opravě kostela byly hrobky otevřeny a shledáno, že rakve jsou neuspořádány, jako by v nich někdo něco hledal. Bezhlavé tělo Kašpara Kaplíře, které zde údajně mělo být pohřbeno, nalezeno nebylo.

Před kostelem se nachází hrobka rodu Rombaldů. Je zde pochován velkostatkář Antonín Rombald, pán na Neustupově, Bořeticích, Hořepníku, Loutkově a Radošovicích (zemřel 6. srpna 1859 ve věku 81 let), jeho syn - vysoce urozený pán Antonín Rombald (zemřel 2. ledna 1869 ve věku 36 let), jeho manželka Amálie Rombaldová, roz. Pštrosová (zemřela 24. února 1882 ve věku 44 let) a jejich syn Viktor Emanuel Evžen Rombald (zemřel 29. srpna 1860 ve věku 4 měsíců).

Jelikož už původní hřbitov kolem kostela přestával stačit, bylo nutné založit nový. Po naléhavé žádosti děkana Jana Tischera bylo nad Neustupovem zakoupeno pole od Čeňka Vaňka (odtud název Vaňkovo pole) a vybudován nový hřbitov s kamenným křížem, který byl slavnostně vysvěcen 30. května 1869 děkanem Janem Tischerem a P. Augustiniánem Hegerem z Hoštic. 

Roku 1893 byla na novém hřbitově vybudována márnice s věžičkou. Do ní byl za 90 zlatých umístěn nový zvonek a posvěcen ke cti pana děkana Vojtěcha Harmacha na jméno sv. Vojtěch. Tento zvon byl ale v roce 1916 zrekvírován pro válečné účely a roku 1924 nahrazen novým s reliéfem Panny Marie a nápisem: Na památku padlých vojínů osady neustupovské. Miláčkové naši odpočívejte v pokoji.

Hraběcí rod Aichelburgů si roku 1907 na hřbitově nechal vystavět hrobku s kaplí sv. Kříže. Byla vybavena pěkným oltářem, intarzovanými lavicemi a bohatými štuky. V roce 1911 byl do hrobky uložen hrabě Vladimír Aichelburg a roku 1919 jeho manželka Helena. Později tam byly uloženy urny hraběte Artuše Aichelburga, jeho manželky Marie a jejich dcery Heleny, provdané Svobodové.

(podle knihy Farní kostel v Neustupově od Antonína Holubovského)