Jdi na obsah Jdi na menu
 


z Vatikánu

Příspěvky

26. 9. 2020

Samaritanus bonus - Odpověď na nově prosazované zákony o eutanazii

/ Rubrika: z Vatikánu
V situaci, kdy jsme svědky nových a stále permisivnějších norem a zákonů o eutanasii, asistované sebevraždě   a konci života, je tento dokument nezbytný - říká kardinál Luis Ladaria, prefekt Kongregace pro nauku víry, k dnes zveřejněnému listu “Samaritanus bonus”. V rozhovoru pro Vatican News vysvětluje důvody, které vedly vatikánský úřad, v jehož čele stojí, k vypracování dokumentu, shrnujícího učení církve o utrpení, nemoci a péči o člověka v kritických a terminálních fázích života. Jeho novinkou je zejména kontemplativní pohled na člověka, který jej vnímá v jeho integritě.
 
Celý příspěvek

26. 9. 2020

Adjektivum „apokalyptický“ není pejorativum

/ Rubrika: z Vatikánu
Přívlastek „apokalyptický“ bývá nezřídka hanlivou nálepkou, jejíž užívání patří  v některých kruzích dokonce k jakémusi bontónu. Občas, bohužel, i mezi křesťany, kteří tak diskreditují knihu Písma, sepsanou svatým Janem. Věřící, který se dnes pouští do četby Apokalypsy, se s tím musí v duchu potýkat a stěží se pak dobírá porozumění, které si žádá víra, nemluvě o hojné duchovní útěše, kterou tato kniha skýtá.
 
Celý příspěvek

26. 9. 2020

Pandemie ukázala, že nelze žít jeden bez druhého

/ Rubrika: z Vatikánu
Promluva papeže k 75. Valnému shromáždění OSN, videoposelství.
 
Celý příspěvek

26. 9. 2020

Uzdravit svět – 8. Subsidiarita a ctnost naděje

/ Rubrika: z Vatikánu
Abychom vyšli jako lepší z této krize, která je sanitární a zároveň sociální, politická a ekonomická, je každý z nás povolán brát na sebe svoji část odpovědnosti, sdílet odpovědnost. Musíme odpovědět nejenom jako jednotlivci, ale také na základě svojí příslušnosti, tedy role, kterou máme ve společnosti, svých zásad a – jsme-li věřící – i víry v Boha.
 
Celý příspěvek

26. 9. 2020

Boží jednání je víc než spravedlivé

/ Rubrika: z Vatikánu
Dnešní evangelium (srov. Mt 20,1-16) vypráví podobenství o dělnících, kteří jsou v průběhu dne hospodářem povoláni, aby pracovali na jeho vinici. Tímto příběhem nám Ježíš ukazuje překvapivý způsob Božího jednání, představovaný dvojím přístupem hospodáře, který povolává a odměňuje.
 
Celý příspěvek