Jdi na obsah Jdi na menu
 


z České republiky

Příspěvky

21. 9. 2021

Arcidiecézní charita Praha si při slavnostní mši svaté připomene Světový den migrantů a uprchlíků

/ Rubrika: z České republiky
Arcidiecézní charita Praha vás srdečně zve na slavnostní mši svatou v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v pražské Nerudově ulici 22 v neděli 26. září 2021 od 15 hodin.
 
Celý příspěvek

20. 9. 2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 20. do 26. září 2021

/ Rubrika: z České republiky
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
 
Celý příspěvek

20. 9. 2021

Poslankyně finského parlamentu čelí soudu za tvít s citátem z Bible

/ Rubrika: z České republiky
Soud ve Finsku již oznámil datum soudního slyšení s bývalou ministryní finské vlády, na kterou bylo podáno trestní oznámení za to, že uveřejnila na svém účtu na sociální síti Twitter verš z Bible. Soud s lékařkou a matkou pěti dětí Päivi Räsänenovou proběhne 24. ledna 2022.
 
Celý příspěvek

20. 9. 2021

Kardinál O´Malley vyzval k pastoračnímu obrácení v souvislosti se sexuálním zneužíváním v církvi

/ Rubrika: z České republiky
Předseda Papežské komise pro ochranu nezletilých v neděli ve Varšavě zahájil mezinárodní konferenci o ochraně nezletilých. V úvodním proslovu zopakoval výzvu papeže Františka, aby církev ve východní a střední Evropě prošla pastorační proměnou.
 
Celý příspěvek

20. 9. 2021

Poselství Svatého otce Františka ke 107. světovému dni migrantů a uprchlíků

/ Rubrika: z České republiky
Přinášíme vám překlad celého textu poselství papeže Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků, který letos připadá na neděli 26. září 2021.
 
Celý příspěvek

20. 9. 2021

Arcibiskup Babjak: Papež na Slovensku byl skutečný zázrak

/ Rubrika: z České republiky
Prešovský arcibiskup metropolita a předseda Rady hierarchů Řeckokatolické církve na Slovensku, arcibiskup Ján Babjak, hodnotí návštěvu papeže Františka: „Viděli jsme ho naplněného Duchem svatým. Slavení božské liturgie, které poprvé v historii předsedal papež, bylo velkou Boží odměnou za léta komunistického pronásledování.“
 
Celý příspěvek

19. 9. 2021

Fotogalerie: Národní pouť ke sv. Ludmile

/ Rubrika: z České republiky
V sobotu 18. září 2021 proběhla na louce nad obcí Tetín národní poutní mše svatá. Mši celebroval český rodák a papežský legát, vídeňský arcibiskup a metropolita, kardinál Christoph Schönborn. Liturgii doprovodil orchestr Hudby Hradní stráže a Policie ČR se sborem Collegium hortense. Přinášíme fotogalerii.
 
Celý příspěvek

19. 9. 2021

Papež František: Věrnost Bohu znamená ochotu sloužit

/ Rubrika: z České republiky
Papež František se při promluvě před nedělní modlitbou Anděl Páně zamýšlel nad tématem služby a řekl, že když sloužíme druhým, přijímáme Boží objetí. 
 
Celý příspěvek

19. 9. 2021

Papež ke konferenci o zneužívání: Přiznání chyb otevírá nové obzory

/ Rubrika: z České republiky
„Jedině když se církev postaví čelem k pravdě o tomto krutém jednání a pokorně požádá oběti o odpuštění, bude schopna znovu se stát útočištěm pro všechny, kteří to potřebují,“ řekl papež František ve videoposelství adresovaném účastníkům mezinárodní konference o ochraně nezletilých v církvi, která začíná v neděli 19. září ve Varšavě.
 
Celý příspěvek

18. 9. 2021

Fotogalerie: Latinské nešpory na Tetíně

/ Rubrika: z České republiky
Ve pátek 17. září 2021 proběhl převoz lebky sv. Ludmily z pražského arcibiskupství na Tetín. Po příjezdu lebky sv. Ludmily na Tetín pronesl Dominik kardinál Duka OP, modlitbu za vlast a v kostele sv. Ludmily následovaly latinské nešpory, kterým předsedal světící biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer a hudebně je doprovodila Svatojiřská benediktinská schola a sestry benediktinky z Opatství Venio. Přinášíme fotogalerii.
 
Celý příspěvek

18. 9. 2021

Rozhovor s Jaroslavem Šturmou o ochraně dětí před zneužíváním

/ Rubrika: z České republiky
V souvilosti s regionální konferencí o prevenci zneužívání dětí, kterou ve Varšavě pořádá Papežská komise pro ochranu nezletilých ve spolupráci s Polskou biskupskou konferencí ve dnech 19. až 22. září, jsme oslovili jednoho z delegátů České biskupské konference, dětského psychologa a psychoterapeuta Jaroslava Šturmu. Z hlediska své dlouholeté praxe pro nás předestřel situaci v naší zemi.
 
Celý příspěvek

18. 9. 2021

Už vím: Proč se učedníci Ježíše báli?

/ Rubrika: z České republiky
Přinášíme další díl z videosérie P. Romana Vlka s názvem Už vím.
 
Celý příspěvek

18. 9. 2021

Kardinál Schönborn: Svatá Ludmila měla vliv na celé naše dějiny

/ Rubrika: z České republiky
U příležitosti 1100. výročí umučení sv. Ludmily se v sobotu 18. září konala na Tetíně národní poutní mše svatá. Mši celebroval papežský legát, vídeňský arcibiskup a metropolita, kardinál Christoph Schönborn.
 
Celý příspěvek

17. 9. 2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

/ Rubrika: z České republiky
Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
 
Celý příspěvek

17. 9. 2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

/ Rubrika: z České republiky
Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
 
Celý příspěvek

17. 9. 2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

/ Rubrika: z České republiky
Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
 
Celý příspěvek

17. 9. 2021

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

/ Rubrika: z České republiky
Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
 
Celý příspěvek

17. 9. 2021

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

/ Rubrika: z České republiky
V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
 
Celý příspěvek

17. 9. 2021

Pohřeb emeritního brněnského biskupa Petra Esterky

/ Rubrika: z České republiky
Po vyřízení administrativních záležitostí byly v pátek večer 17. září 2021 převezeny do České republiky ostatky emeritního brněnského pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii (USA) dne 10. srpna 2021. Za jeho život a službu poděkujeme při mši svaté v pátek 24. září 2021 v 9.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15.00 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích. Rozloučení v katedrále na Petrově bude možné sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“ a v přímém přenosu Radia Proglas.
 
Celý příspěvek

16. 9. 2021

Arcibiskup Graubner bude celebrovat mši svatou při pouti Policie ČR

/ Rubrika: z České republiky
Ve čtvrtek 7. října 2021 se v olomoucké katedrále sv. Václava uskuteční mše svatá za Policii ČR: policisty, občanské zaměstnance a policisty, kteří položili svůj život při výkonu služby. Od 16.00 ji zde bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference.
 
Celý příspěvek

16. 9. 2021

Konference o spiritualitě diecézního kněze

/ Rubrika: z České republiky
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve na konferenci s názvem „Spiritualita diecézního kněze“. Uskuteční se v úterý 5. října 2021 od 9.30 v budově fakulty na adrese Univerzitní 22 a zváni jsou na ni kněží, jáhni, řeholníci, bohoslovci i laici, které toto téma zajímá.
 
Celý příspěvek

16. 9. 2021

V předvečer svatováclavské pouti projde Prahou průvod s Palladiem za požehnání a pokoj

/ Rubrika: z České republiky
U příležitosti svátku hlavního patrona české země sv. Václava, Dne české státnosti a také k uctění 1100. výročí mučednické smrti české kněžny sv. Ludmily pořádá Hnutí duchovní obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české. Uskuteční se v Praze v pondělí 27. září 2021 a účastníci při něm budou prosit za požehnání a pokoj Praze i celé vlasti.
 
Celý příspěvek

16. 9. 2021

Papež při tiskovce v letadle: Potrat je vražda, církev musí být nablízku a soucitná, ne politická

/ Rubrika: z České republiky
Během zpátečního letu z Bratislavy do Říma papež hovořil s novinářským doprovodem při obvyklé tiskové konferenci. Spíše než k právě zakončenému pobytu na Slovensku se vyjádřil k aktuálním tématům – od očkování proti Covidu-19 přes vzrůstající antisemitismus a postoj církve k potratům a redefinici manželství po odmítání eucharistie politikům, kteří prosazují potratové zákony.
 
Celý příspěvek

16. 9. 2021

Německé vyznamenání pro biskupa Václava Malého za zásluhy o smíření mezi Čechy a Němci

/ Rubrika: z České republiky
Velvyslanec Spolkové republiky Německo Andreas Künne předal dne 16. září 2021 Mons. Václavu Malému, pražskému pomocnému biskupovi, německé vyznamenání, Kříž za zásluhy první třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo, za jeho přínos k česko-německému smíření.
 
Celý příspěvek

16. 9. 2021

Čeští biskupové na mši svaté s papežem Františkem v Šaštíně

/ Rubrika: z České republiky
Ve středu 15. září 2021 dorazila řada poutníků do slovenského Šaštína, kde se poblíž baziliky Sedmibolestné Panny Marie v 10.00 hodin konala mše svatá s papežem Františkem. Mezi poutníky byli také biskupové a generální vikáři z Čech i Moravy. Po skončení bohoslužby měli čeští poutníci příležitost se u šaštínské baziliky setkat se svými biskupy a kněžími. Přinášíme fotogalerii.
 
Celý příspěvek

16. 9. 2021

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

/ Rubrika: z České republiky
Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
 
Celý příspěvek

15. 9. 2021

Katolický týdeník: Příběh první české světice

/ Rubrika: z České republiky
V pozdním létě roku 921 skončila na Tetíně pozemská pouť přemyslovské kněžny Ludmily rukama najatých vrahů. Proč se tak stalo, jak místo jejího mučednictví vypadá dnes a jakou inspirací je nám tato první česká světice dnes?
 
Celý příspěvek

15. 9. 2021

Biskup Nuzík: Eucharistický kongres je příležitost k oživení víry

/ Rubrika: z České republiky
Za svou návštěvou Budapešti, kde byl 11. a 12. září 2021 přítomen závěrečným dnům Mezinárodního eucharistického kongresu, se ohlíží olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík.
 
Celý příspěvek

15. 9. 2021

Šaštín: Poslední den cesty papeže na Slovensku

/ Rubrika: z České republiky
Na slavnost Panny Marie Sedmibolestné, patronky Slovenska, dnes dorazilo na mši se Svatým otcem Františkem do Šaštína téměř 60 tisíc poutníků. Papež František slavil bohoslužbu po společné modlitbě se slovenskými biskupy v bazilice Panny Marie Sedmibolestné v Šaštíně na závěr čtyřdenní pastorační cesty na Slovensku. Po mši následovalo rozloučení na bratislavském letišti a Svatý otec odletěl zpět do Říma.
 
Celý příspěvek

14. 9. 2021

Prešov a Košice: Třetí den cesty papeže na Slovensku

/ Rubrika: z České republiky
Dnes ráno se papež František vydal do Prešova a Košic. V Prešově dopoledne slavil řeckokatolickou liturgii sv. Jana Zlatoústého, poté odcestoval do Košic, kde se na sídlišti Luník IX setkal s Romy a následně dorazil mezi mladé na setkání na stadionu Lokomotiva. V rámci doprovodného programu mládeže slavil v 11.00 hodin mši svatou pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka.
 
Celý příspěvek