Jdi na obsah Jdi na menu
 


Víra v životě

Příspěvky

17. 7. 2018

Rozcestníky v mlze

/ Rubrika: Víra v životě
Občas se nám velmi uleví, když se na výletě z mlhy náhle vynoří rozcestník. Bývá tomu tak i na našich životních poutích...
 
Celý příspěvek

14. 7. 2018

Bůh sám může doplnit to, na co nemáme sílu

/ Rubrika: Víra v životě
„Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj. Bůh mluví o pokoji.“ (Ž 85,9.11)
 
Celý příspěvek

11. 7. 2018

Zeptej se dobytka

/ Rubrika: Víra v životě
„Zeptej se dobytka, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví, mořské ryby vyprávět ti budou. Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to vše učinila...“ (Job 12,7-10).
 
Celý příspěvek

7. 7. 2018

Každý z nás bojuje s nějakými svými ostny

/ Rubrika: Víra v životě
Abych se nepovyšoval, byl mi dán do těla osten, který mne sráží. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla.“ (srov. 2Kor 12, 7-9)
 
Celý příspěvek

4. 7. 2018

Cítil jsem se jako vyždímaný hadr, absolutně na dně

/ Rubrika: Víra v životě
Jednou řeklo mé tělo a má psychika dost. Po návratu z nemocnice jsem ležel doma a nemohl skoro nic. 
 
Celý příspěvek

4. 7. 2018

Katolická charismatická konference 2018

/ Rubrika: Víra v životě
Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která se letos uskuteční od 11. do 15. července v pavilonu F na výstavišti BVV. S tímto obdobím očekávaného odpočinku a regenerace souzní letošní motto z listu Efesanům „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10).
 
Celý příspěvek

30. 6. 2018

Bůh někdy nechává situace zajít dál, než je nám milé

/ Rubrika: Víra v životě
Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ (Mk 5, 35-36)
 
Celý příspěvek

29. 6. 2018

Tip na léto

/ Rubrika: Víra v životě
Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy za ním)
 
Celý příspěvek

26. 6. 2018

Komunismus a křesťanství

/ Rubrika: Víra v životě
"My komunisté máme dva nepřátele: americké imperialisty a křesťany."
 
Celý příspěvek

25. 6. 2018

Prázdninové vydání časopisu IN!

/ Rubrika: Víra v životě
Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.
 
Celý příspěvek

23. 6. 2018

Existuje někdo, kdo zná celý tvůj život od prvního okamžiku

/ Rubrika: Víra v životě
Bůh mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě mě nazval jménem. (Iz 49,1)
 
Celý příspěvek

20. 6. 2018

Lhaní je velmi návykové

/ Rubrika: Víra v životě
Jedna lež vede ke druhé, jak se snažíme zamaskovat svůj klam. Proto si snadno navykneme nevidět nepoctivost ve svém vlastním životě. A hlavně začneme nedůvěřovat druhým. Lhář není trestán tím, že mu nikdo nevěří, ale tím, že on sám nemůže věřit nikomu jinému... 
 
Celý příspěvek

16. 6. 2018

Setkání s Bohem: strašák, anebo vytoužený cíl?

/ Rubrika: Víra v životě
"Jsme plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu. My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného." (2 Kor 5,6-10)
 
Celý příspěvek

14. 6. 2018

Dobrý nebo špatný táta?

/ Rubrika: Víra v životě
Teď je mu padesát, děti vyrostly a on cítí, že mu jejich dětství nějak uteklo
 
Celý příspěvek

13. 6. 2018

Příprava na manželství - osvědčená publikace

/ Rubrika: Víra v životě
Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.
 
Celý příspěvek

12. 6. 2018

Nemusím splňovat představu, kterou jsem si o sobě udělala

/ Rubrika: Víra v životě
Vždycky jsem chtěla dělat všechno správně! Být milující, silnou, aktivní, krásnou a obdivuhodnou manželkou i skvělou, vtipnou a úžasnou mámou i dcerou, na kterou mohou být rodiče pyšní.
 
Celý příspěvek

11. 6. 2018

Soutěž o 6 vstupenek na festival UNITED

/ Rubrika: Víra v životě
Zveřejnění výsledků losování o lístky na festival UNITED: Správná odpověď na soutěžní otázku: "Co znamená zkratka 3P?"  zní:  Být Kristem Propojeni, Proměněni a Povoláni.  
 
Celý příspěvek

9. 6. 2018

Bůh námi občas zatřese

/ Rubrika: Víra v životě
Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Bůh a řekl mu: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl.“ (srov. Gn 3,9-10)
 
Celý příspěvek

6. 6. 2018

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

/ Rubrika: Víra v životě
Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během letošních seminářů na UNITED.
 
Celý příspěvek

5. 6. 2018

Naučila jsem se vystačit si bez manžela

/ Rubrika: Víra v životě
Když jsme se s Tomem brali, byli jsme velmi zamilovaní. Tehdy jsme si běžně hodiny povídali. A i když jsme nemluvili, vnímali jsme, co ten druhý cítí. Vlastně je těžké říct, kdy jsme se pak vzdálili. Možná jsem dětem věnovala příliš mnoho pozornosti, a on si připadal trochu odstrčený.
 
Celý příspěvek

5. 6. 2018

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

/ Rubrika: Víra v životě
V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty jsou mimořádně doplněny dokumentárními fotografiemi Jindřicha Štreita.
 
Celý příspěvek

2. 6. 2018

Proč v neděli do kostela?!

/ Rubrika: Víra v životě
Toto praví Hospodin: „Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci. Zachovávej tento den a svěť ho tak, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh.“ (srv. Dt 5,12-15)
 
Celý příspěvek

1. 6. 2018

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

/ Rubrika: Víra v životě
Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!
 
Celý příspěvek

30. 5. 2018

Boží tělo -svátek

/ Rubrika: Víra v životě
Slavnost Těla a krve Páně
 
Celý příspěvek

29. 5. 2018

Někdy je dobré udělat čelem vzad

/ Rubrika: Víra v životě
Přiznat si, že nemá cenu v cestě pokračovat, nám často připadá hodně těžké. A je k tomu zapotřebí nejen moudrosti, ale také odvahy.
 
Celý příspěvek

28. 5. 2018

První jména kapel CampFestu 2018 zveřejněná!

/ Rubrika: Víra v životě
CampFest, ktorý sa koná 2.-5. augusta 2018 na Ranči Kráľova Lehota, ako predovšetkým hudobný festval, ponúka...
 
Celý příspěvek

26. 5. 2018

Ježíš vstupuje do našich pochyb

/ Rubrika: Víra v životě
"Někteří učedníci měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: ´Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, … Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.´" Srv. Mt 28,17-20
 
Celý příspěvek

23. 5. 2018

Nepřála jsem si nic jiného než prožívat úplně normální všední dny

/ Rubrika: Víra v životě
Zdá se mi, že každodennost činí věci kouzelnými. Během léčby rakoviny jsem si nepřála nic jiného než prožívat úplně normální všední dny s úplně běžnými událostmi.
 
Celý příspěvek

21. 5. 2018

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

/ Rubrika: Víra v životě
Arcibiskupství pražské připravilo ve dnech 18. – 24. června 2018 druhý ročník projektu „Výchova a hodnoty – Týden pro školy“.
 
Celý příspěvek

20. 5. 2018

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu

/ Rubrika: Víra v životě
Těšit se můžete na kapely různých žánrů, přednášky i chvály. Letošní ročník má zaměření na rodinu a děti.
 
Celý příspěvek