Jdi na obsah Jdi na menu
 


Víra v životě

Příspěvky

17. 11. 2017

Únava, únava, únava...

/ Rubrika: Víra v životě
„Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou.“ Př 31,13
 
Celý příspěvek

16. 11. 2017

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

/ Rubrika: Víra v životě
Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se uskuteční program slovenského evangelizačního projektu Godzone.
 
Celý příspěvek

15. 11. 2017

Křesťan a politika? Jak (ne)?

/ Rubrika: Víra v životě
Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může znamenat jak uznávání a podporu vládnoucí autority, tak ale i protesty, bojkot a odboj - jestliže to vyžaduje spravedlnost.
 
Celý příspěvek

14. 11. 2017

Každý z nás ovlivňuje druhé lidi a dějiny. Ani nevíme jak

/ Rubrika: Víra v životě
Mnohdy se cítíme spíše jako „herci ve vedlejší roli“. Ale k aždý lidský život se dotýká mnoha jiných životů a málokdo tuší, jak mnoho ovlivňujeme ostatní…
 
Celý příspěvek

10. 11. 2017

Rozhovor s Josefem Ptáčkem o imigraci, islámu, multikulturalismu a médiích

/ Rubrika: Víra v životě
Katolický kněz Josef Ptáček říká, že je potřeba uprchlíkům pomoci, ale ne tak, abychom napomohli zhroucení vlastní civilizace. „Každý, kdo navštívil v poslední době Francii či Británii nebo řadu jiných zemí, ví, že již nyní se zde vyskytují veliké problémy s integrací některých skupin obyvatel. Často se jedná o lidi, kteří mají kořeny v takzvaných muslimských zemích,“ říká kněz.  
 
Celý příspěvek

10. 11. 2017

Má to smysl?!

/ Rubrika: Víra v životě
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej … (srv.Mt 25, 1-4)
 
Celý příspěvek

8. 11. 2017

Sv. Lev Veliký

/ Rubrika: Víra v životě
Papež zásadního významu (r. 440 - 461).
 
Celý příspěvek

6. 11. 2017

Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible

/ Rubrika: Víra v životě
Každý z nás si v sobě neseme vždycky dva  protipóly: strach i důvěru, lásku i agresi, kázeň i nekázeň, zbožnost i bezbožnost, svatost i světské smýšlení.
 
Celý příspěvek

3. 11. 2017

Od Boha nikdy neodejdeme s prázdnou

/ Rubrika: Víra v životě
„Bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží – vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.“ (1Sol 2,13)
 
Celý příspěvek

31. 10. 2017

Člověk je stvořený pro nesmrtelnost

/ Rubrika: Víra v životě
Je akorát po jednom pohřbu. Mám v sobě ale hluboký pokoj. Vím, že jsme-li spojeni s Bohem, je všechno v pořádku. Bez Boha je tou nejsilnější veličinou v životě člověka smrt. S Bohem ale naopak život.
 
Celý příspěvek

28. 10. 2017

Máme se nechat převálcovat přistěhovalci?

/ Rubrika: Víra v životě
Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi.“ (srv. Ex 22,20)
 
Celý příspěvek

25. 10. 2017

Jak by měl volit správný křesťan

/ Rubrika: Víra v životě
Jste spokojeni s výsledkem voleb? Jak dál? Postřeh k volbám, resp. pohled vpřed.
 
Celý příspěvek

24. 10. 2017

Listopadové číslo časopisu pro dívky IN!

/ Rubrika: Víra v životě
Co najdete v novém čísle časopisu?
 
Celý příspěvek

21. 10. 2017

„Politika není pro slušné lidi“

/ Rubrika: Víra v životě
Když se ptali Ježíše, jestli je dovoleno platit daň císaři, odpověděl: „Co je císařovo dávejte císaři, a co je Boží, Bohu." Srv. Mt 22,17.21
 
Celý příspěvek

19. 10. 2017

Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

/ Rubrika: Víra v životě
Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4, Praha 6).
 
Celý příspěvek

18. 10. 2017

Až zaklepeš bačkorama...

/ Rubrika: Víra v životě
Až zaklepeš bačkorama, spustí tě do jámy a zasypou tě hlínou. Potom půjdou domů a dají si řízek s bramborovým salátem. A co chceš, aby si tam o tobě lidé říkali? Mají říkat: „Ten člověk byl strašný mizera, lépe by bylo ho nikdy nepotkat“?
 
Celý příspěvek

14. 10. 2017

Bůh zničí smrt navždy a setře slzy z každé tváře

/ Rubrika: Víra v životě
„Bůh navždy zničí smrt a setře slzy z každé tváře.“ srv. Iz 25,8
 
Celý příspěvek

12. 10. 2017

Odmítání voleb je odmítání demokracie

/ Rubrika: Víra v životě
Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se do volební místností a alespoň nějak vyjádřit svůj postoj. A to buď volbou, anebo i třeba zneplatněním svého hlasu. Ale alespoň nějak!
 
Celý příspěvek

12. 10. 2017

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

/ Rubrika: Víra v životě
Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země.
 
Celý příspěvek

10. 10. 2017

Radost je přirozený stav života

/ Rubrika: Víra v životě
Radost je přirozený stav věcí. To jen my jsme si navykli být naštvaní, dotčení, podráždění a nervózní. Důvodů, proč mít radost a být šťastný, je ale nekonečně mnoho…
 
Celý příspěvek

9. 10. 2017

Říjnové číslo časopisu pro dívky IN!

/ Rubrika: Víra v životě
Zveme vás k přečtení říjnového čísla.
 
Celý příspěvek

9. 10. 2017

Modlete se za politiky, i za ty chybující

/ Rubrika: Víra v životě
„Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.
 
Celý příspěvek

7. 10. 2017

To, čím si plníme hlavu, je důležité

/ Rubrika: Víra v životě
Mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. (srov. Flp 4,8)
 
Celý příspěvek

5. 10. 2017

Jak (ne)mluvit o sexu - nové číslo časopisu Rodinný život

/ Rubrika: Víra v životě
Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou řečí jako většina společnosti.
 
Celý příspěvek

4. 10. 2017

Člověk člověku vlkem

/ Rubrika: Víra v životě
Návrat vlka na naše území vyvolává protichůdné vášně.  Šelmu v sobě máme i každý z nás.  Od vlků se ale můžeme i mnohému přiučit. 
 
Celý příspěvek

30. 9. 2017

Větší šanci na přežití

/ Rubrika: Víra v životě
"Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka..."(srv.Flp 2, 4-7)
 
Celý příspěvek

27. 9. 2017

Každý je se sebou nějak nespokojený

/ Rubrika: Víra v životě
Proto spolu tolik soupeříme
 
Celý příspěvek

23. 9. 2017

Co když nás přemůže závist?

/ Rubrika: Víra v životě
´Tihle poslední pracovali na vinici jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko', reptali dělníci proti hospodáři, když dostali svou mzdu. (Srov. Mt 20,11-12)
 
Celý příspěvek

20. 9. 2017

Člověk prahne po pomstě a odplatě

/ Rubrika: Víra v životě
Populární romány a filmy o pomstě dokážou vždy strhnout mnoho lidí. Naznačuje to, jak hluboce toto téma prožíváme. Pomsta a fantazie o pomstě patří k nejsilnějším emocím, jež zakoušíme.
 
Celý příspěvek

20. 9. 2017

Křesťané mají svojí modlitbou doprovázet politiky,

/ Rubrika: Víra v životě
i ty chybující
 
Celý příspěvek