Jdi na obsah Jdi na menu
 


Víra v životě

Příspěvky

23. 9. 2017

Co když nás přemůže závist?

/ Rubrika: Víra v životě
´Tihle poslední pracovali na vinici jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko', reptali dělníci proti hospodáři, když dostali svou mzdu. (Srov. Mt 20,11-12)
 
Celý příspěvek

20. 9. 2017

Člověk prahne po pomstě a odplatě

/ Rubrika: Víra v životě
Populární romány a filmy o pomstě dokážou vždy strhnout mnoho lidí. Naznačuje to, jak hluboce toto téma prožíváme. Pomsta a fantazie o pomstě patří k nejsilnějším emocím, jež zakoušíme.
 
Celý příspěvek

20. 9. 2017

Křesťané mají svojí modlitbou doprovázet politiky,

/ Rubrika: Víra v životě
i ty chybující
 
Celý příspěvek

16. 9. 2017

„Za co mě trestáš, Bože?“

/ Rubrika: Víra v životě
Bůh s námi nejedná podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí. (Žl 103,10)
 
Celý příspěvek

15. 9. 2017

Zajímavé víkendové programy,

/ Rubrika: Víra v životě
nebo i jen ubytování v Rožmitále pod Třemšínem...
 
Celý příspěvek

13. 9. 2017

Připadá mi nemožné milovat (snášet, respektovat, přijímat...) některé lidi

/ Rubrika: Víra v životě
Být milován a milovat je potřeba každého člověka. A co když to nejde?
 
Celý příspěvek

9. 9. 2017

Být někomu dlužen je zátěží

/ Rubrika: Víra v životě
Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. (Řím 13,8)
 
Celý příspěvek

6. 9. 2017

Pády patří k životu

/ Rubrika: Víra v životě
V životě je třeba nevyhnutelně počítat s pády a nevzrušovat se jimi, ale vstávat a zase znovu se vydávat vpřed! Chce to ale pořádně silný motiv, velkou pokoru a vytrvalost…
 
Celý příspěvek

4. 9. 2017

Zářijové číslo časopisu pro dívky IN!

/ Rubrika: Víra v životě
Co vás čeká v novém čísle časopisu IN? Září je měsíc nového začátku. Doufáme, že se vám budou hodit naše články, jak nový školní rok začít s úsměvem.
 
Celý příspěvek

2. 9. 2017

Boží ochrana není měkká peřina

/ Rubrika: Víra v životě
"Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ srv. Mt 16,21-22
 
Celý příspěvek

30. 8. 2017

Toužím po kabrioletu a po ... a po ...

/ Rubrika: Víra v životě
Chtěl bych opravdu dobré auto, šetřím a skrblím, chodím z práce v sedm večer. Bože, na tom není nic špatného! A jednou nastane ten den, kdy se mi splní sen. Mám ho! Fakt jsem na sebe pyšný. 
 
Celý příspěvek

28. 8. 2017

Hořící náměstí v Kroměříži

/ Rubrika: Víra v životě
Festival Burning Square – 16. září 2017
 
Celý příspěvek

26. 8. 2017

Někdy je dobré ohlédnout se zpátky

/ Rubrika: Víra v životě
„Slavit budu tvé jméno Bože pro tvou dobrotu a tvou věrnost. Když jsem volal, vyslyšels mě, v mé duši jsi rozhojnil sílu.“ (Srv. Ž 138,2-3)
 
Celý příspěvek

25. 8. 2017

Křesťanský festival UNITED v přímém přenosu

/ Rubrika: Víra v životě
V TV, PC, mobilech i tabletech
 
Celý příspěvek

25. 8. 2017

Sobectví se teologicky nazývá

/ Rubrika: Víra v životě
Sobectví se teologicky nazývá hřích
 
Celý příspěvek

22. 8. 2017

Když se v těžkých chvílích nemůžeme opřít už ani o svůj rozum...

/ Rubrika: Víra v životě
Všichni jsme buď již učinili či učiníme zkušenost, že se v určitých těžkých a krizových chvílích plných pochybností nedokážeme vzpamatovat, jestliže zůstaneme jen na úrovni rozumového uvažování. 
 
Celý příspěvek

21. 8. 2017

Vybíráme z Vašich e-mailů...

/ Rubrika: Víra v životě
Napsali jste nám a my odpovídáme...
 
Celý příspěvek

19. 8. 2017

On je větší než všechno zlo v našem životě

/ Rubrika: Víra v životě
Jedna kananejská žena křičela na Ježíše: "Smiluj se nade mnou, Pane, moje dcera je krutě posedlá." Přistoupila k němu a prosila: "Pane, pomoz mi!" Ježíš jí odpověděl… (srv. Mt 15,22.25-26)
 
Celý příspěvek

16. 8. 2017

Příroda je Boží dar pro každého

/ Rubrika: Víra v životě
Kniha přírody je výjimečný a drahocenný Boží dar každému člověku. Je to obrazný způsob řeči, kterého Bůh používá, aby nám pomohl poznávat i zákonitosti srdce.
 
Celý příspěvek

12. 8. 2017

Strach zabíjí

/ Rubrika: Víra v životě
Ježíš řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku a zachytil ho. (srv.Mt 14, 29-31)
 
Celý příspěvek

9. 8. 2017

Padesátka ještě není konec života

/ Rubrika: Víra v životě
Je zvláštní a nezvyklé nevědět, kde jsme, zda jsme nepozorovaně dosáhli cíle, či zda ještě musíme zabrat a přidat.
 
Celý příspěvek

5. 8. 2017

Někdy si přejeme, aby ta chvíle nikdy neskončila

/ Rubrika: Víra v životě
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady.“ Tu je najednou zastínil světlý oblak a ozval se hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!“ (srov. Mt 17,1-5)
 
Celý příspěvek

2. 8. 2017

Příběh o rozladěné kytaře

/ Rubrika: Víra v životě
V jedné uzavřené místnosti se nacházelo pět kytar, které žily svým obvyklým životem. Jednou vešel do místnosti mladý muž, vzal do rukou jednu kytaru a začal ji ladit. Některé struny přitom natahoval a jiné zase povoloval. Byla to namáhavá práce, při které kytara naříkala bolestí. Další kytary se velmi bály a hudrovaly na člověka, který je přišel naladit. Jedné se podařilo schovat se za křeslo.  
 
Celý příspěvek

29. 7. 2017

Vše zlé NENÍ k něčemu dobré

/ Rubrika: Víra v životě
Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému (Řím 8,28)
 
Celý příspěvek

27. 7. 2017

Program festivalu UNITED zahrnuje hudbu, semináře, workshopy a i dětskou scénu

/ Rubrika: Víra v životě
Město Vsetín bude od čtvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 dějištěm sedmého ročníku multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Součástí programu budou žánrově různorodá hudební vystoupení, semináře, workshopy, divadelní a filmová představení, program pro děti a sportovní vyžití. Návštěvníci také budou moci využít poradenskou nebo modlitební službu.
 
Celý příspěvek

26. 7. 2017

Zuřil jsem: Taková nula a modlí se za mě

/ Rubrika: Víra v životě
Jedna věřící žena vykřikla: „Proč to děláte?“ Vladimír, boxer z našeho "týmu", se rozzuřil ještě víc a vší silou ji udeřil do tváře. Tento profesionální, dobře mířený úder, by byl složil každého muže, tím spíš křehkou, malou ženu. S krvácející tváří se sesunula na zem.
 
Celý příspěvek

22. 7. 2017

Někdy nemáme ani sílu volat o pomoc

/ Rubrika: Víra v životě
„Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit.“ (Srv. Řím 8,26)
 
Celý příspěvek

19. 7. 2017

Boží slovo může zavlažovat a měnit i tvůj život

/ Rubrika: Víra v životě
Bůh se každého z nás dotýká originálním způsobem. Má své mnohé vlastní způsoby a prostředky, jak s námi komunikovat. Zcela výjimečným způsobem k nám ale promlouvá skrze své slovo v Bibli.
 
Celý příspěvek

19. 7. 2017

Soutěž o 3 vstupenky na festival UNITED

/ Rubrika: Víra v životě
Soutěž o vstupenky na multižánrový festival UNITED, který se uskuteční od 24. 8. do 26. 8. 2017 ve Vsetíně.
 
Celý příspěvek

15. 7. 2017

Bůh chce promlouvat i do tvého života. Neboj se tomu uvěřit.

/ Rubrika: Víra v životě
"Vyšel rozsévač rozsévat. Některá zrna padla na okraj cesty, jiná na kamenitou půdu, jiná zas do trní a jiná zrna padla na dobrou půdu a dala užitek." (Srv. Mt 13,3-9)
 
Celý příspěvek