Jdi na obsah Jdi na menu
 


Víra v životě

Příspěvky

24. 5. 2017

Bůh chce setřít slzy z každé tváře

/ Rubrika: Víra v životě
Biblický Bůh stírá slzu z každé tváře.  Ještě v poslední den bude hotov osušit každou slzu na naší tváři. 
 
Celý příspěvek

23. 5. 2017

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

/ Rubrika: Víra v životě
Arcibiskupství pražské nabízí vzdělávací "Týden pro školy" 19. — 25. června 2017
 
Celý příspěvek

20. 5. 2017

I v naší samotě je přítomný Ježíš

/ Rubrika: Víra v životě
"Ježíš řekl svým učedníkům: Nenechám vás sirotky. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte. Poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás." (srov. Jan 14,18-20)
 
Celý příspěvek

18. 5. 2017

Výstava o kardinálu Beranovi v Praze

/ Rubrika: Víra v životě
Výstava: „JOSEF KARDINÁL BERAN - Mezi svobodou a totalitou“ se koná ve výstavních prostorách (v suterénu) kostela Nejsv. Srdce Páně v Praze 3 – Vinohradech od 18. 5. do 28. 9. 2017, vždy ve čtvrtek, pátek a v neděli od 14:00 do 17:45, v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin.
 
Celý příspěvek

17. 5. 2017

Poraďte mi, mám jít na výstavu lidských těl The Body exhibition?

/ Rubrika: Víra v životě
Jsem studentka a naše učitelka biologie nám nabídla výstavu The Body exhibition. Já jsem se na ni nic netušíc přihlásila. Po protestu mých rodičů jsem o tom začala studovat nějaké materiály a jsem na vážkách. Prosím o radu, zda mám na tu výstavu jít.
 
Celý příspěvek

16. 5. 2017

Křesťanství jako berlička?

/ Rubrika: Víra v životě
Je-li křesťanství nepravdivé, žádný čestný člověk mu nebude chtít věřit, i kdyby mohlo být jakkoli prospěšné...
 
Celý příspěvek

13. 5. 2017

Jsou křesťané nějaká extratřída?

/ Rubrika: Víra v životě
Vy (křesťané) jste rod vyvolený, lid patřící Bohu, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. (srov. Bible 1 Petr 2,9)
 
Celý příspěvek

12. 5. 2017

Kardinál Vlk v novém dokumentu na ČT

/ Rubrika: Víra v životě
V neděli 14. 5. 2017 Ve 13:20 hod. uvede Česká televize 2 nový dokument z cyklu Cesty víry „Odcházení kardinála Miloslava Vlka“ ČT 2 bude pořad opakovat v pondělí 15. 5. v 13:05 hod. a v neděli 21. 5. 05:00 hod.
 
Celý příspěvek

10. 5. 2017

Když někdo drtí své okolí svou dokonalostí

/ Rubrika: Víra v životě
„Pane, dovolím si vám říci toto: Vypadáte velmi sebejistě, což ale protiřečí nedostatku sebedůvěry, o němž hovoříte... Váš syn musí z vaší strany pociťovat významný tlak. Denně má před sebou dokonalého otce, kterému se vše daří. Neporazitelný hrdina.Tento obraz ho musí tížit.“
 
Celý příspěvek

10. 5. 2017

Pravý učitel je ve vašem nitru (sv. Augustin)

/ Rubrika: Víra v životě
Pravý učitel je ve vašem nitru. Nikdo ať si nemyslí, že se může něčemu naučit od člověka. Vnější vyučování je pouze pomůcka a znamení.
 
Celý příspěvek

6. 5. 2017

Být autoritou není snadné

/ Rubrika: Víra v životě
Ježíš řekl: „Dobrý pastýř volá své ovce jménem, vyvádí je a ovce ho následují, protože znají jeho hlas.“ (srov. J10, 1-4)
 
Celý příspěvek

3. 5. 2017

Kéž by nám někdo byl řekl, jak být mámou, tátou...

/ Rubrika: Víra v životě
Udělal jsem mnoho chyb, když byly děti malé. Po mnoho let říkám otcům o třech iluzích, které mne držely v takovém životním stylu. Moje manželka zas vypráví o jiných věcech, o kterých při začátku rodičovství neměla ponětí.
 
Celý příspěvek

3. 5. 2017

Na začátku června v Česku poprvé vystoupí severoirská skupina Rend Collective

/ Rubrika: Víra v životě
Počátky kapely sahají na přelom let 2002 – 2003, kdy v místním křesťanském společenství vznikla formace s názvem Rend Collective Experiment. Formace vnímala jisté nepřátelství moderní kultury směrem k církvi a křesťanství, na které zareagovala svou hudební tvorbou.
 
Celý příspěvek

2. 5. 2017

Moji vděčnost nepotřebují ani tak lidé kolem mne, jako já sám! (videospot)

/ Rubrika: Víra v životě
Skrze vděčnost si uvědomujeme,  co všechno máme a co dostáváme.
 
Celý příspěvek

29. 4. 2017

Věci často nejsou tak, jak bychom chtěli, aby byly

/ Rubrika: Víra v životě
Dva z učedníků se ubírali do vesnice zvané Emauzy. Hovořili o tom všem, co se stalo. Mezitím se k nim připojil Ježíš. Oni ho ale nejdřív nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní: „Ty jsi snad jediný, kdo v Jeruzalémě neví, co se tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izrael.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit!“ Potom jim začal vysvětlovat co je o něm v Bibli psáno… (srov. Lk 24,13-35)
 
Celý příspěvek

28. 4. 2017

Papež na cestě do Egypta: Modlete se za mě

/ Rubrika: Víra v životě
28.4.-29.4. 2017 putuje papež František do Egypta a prosí o naši modlitbu
 
Celý příspěvek

26. 4. 2017

Časopis IN! - dívčí svět, květen 2017

/ Rubrika: Víra v životě
Květnové číslo nebude jen o květinách, i když se mimo jiné dozvíte, jaké zajímavé, klasické i netradiční květiny si do pokoje pořídit.
 
Celý příspěvek

25. 4. 2017

Strach a víra, dva protiklady...

/ Rubrika: Víra v životě
V Bibli se nesčetněkrát opakuje: nebojte se. Někteří říkají, že 365x, na každý den roku, jako by to bylo Boží „dobrý den“. Strach a víra, dva protiklady, které se od věků přou v lidském srdci...
 
Celý příspěvek

22. 4. 2017

Trápení se zdá nekonečné, zbytečné a nespravedlivé

/ Rubrika: Víra v životě
Potom budete jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše. (srov. 1 Pt 1,6-9)
 
Celý příspěvek

20. 4. 2017

Není možné mít vše, co chceme... Je třeba se rozhodovat.

/ Rubrika: Víra v životě
Svět je podobný trhu s tisíci možnostmi. Ovlivňuje nás reklama a slibuje nám nekonečné štěstí. Reklama ale jen využívá naši neomezenou touhu po všem. Všechno ale mít nemůžeme. Je třeba se rozhodovat.
 
Celý příspěvek

18. 4. 2017

Egyptští křesťané zpívají: Vstal z mrtvých a smrt nemá žádnou moc (krátký VIDEOSPOT s překladem)

/ Rubrika: Víra v životě
Křesťané v Egyptě žijí v neustálém pronásledování a ohrožení života. Své oči mají ale stále upřené na Vzkříšeného Krista. 
 
Celý příspěvek

15. 4. 2017

A co já s tím?

/ Rubrika: Víra v životě
Marie Magdalská a druhá Marie se přišly podívat se na hrob. Anděl Páně k nim promluvil: „Nebojte se. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl…“ (srov. Mt 28,1-10)
 
Celý příspěvek

13. 4. 2017

Naše problémy bere Ježíš na svůj kříž (papež František)

/ Rubrika: Víra v životě
Ježíš nás miluje až k smrti … na kříži.  Na kříži se Ježíš spojuje s každým kdo trpí. Na kříži na sebe Ježíš bere naše problémy. Kříž nám dává jistotu věrné Boží lásky.
 
Celý příspěvek

11. 4. 2017

Ježíš ti nabízí ŠALOM. Je to ale mnohem víc než náš český klídek

/ Rubrika: Víra v životě
Když po Velikonocích přišel vzkříšený Ježíš mezi vyděšené apoštoly, přinesl jim několik zásadních darů. Jeho velikonoční dary patří i nám...
 
Celý příspěvek

11. 4. 2017

Co je to mazanec?

/ Rubrika: Víra v životě
Nabízíme vám definici mazance + několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.
 
Celý příspěvek

10. 4. 2017

Časopis Rodinný život 2/17 - Křesťan a kultura

/ Rubrika: Víra v životě
Co vás čeká v novém čísle časopisu Rodinný život?
 
Celý příspěvek

8. 4. 2017

Realizuj se! Musíš se prosadit!

/ Rubrika: Víra v životě
"Ježíš nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Ponížil se a byl poslušný až k smrti. Proto ho Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno." (srv. Flp 2,6-9)
 
Celý příspěvek

6. 4. 2017

V našem životě se střídají období jako v průběhu roku

/ Rubrika: Víra v životě
Někdy prožíváme jaro, jindy nevlídnost zimy. Ale i zima a temnota pro nás mohou být důležité.
 
Celý příspěvek

4. 4. 2017

Můj majáku (videoklip + text)

/ Rubrika: Víra v životě
V mých bojích a pochybnostech,  v mých selháních Ty neodcházíš.  Můj majáku zářící do temnoty,  budu Tě následovat.  Tvoje úžasná láska mě vede.
 
Celý příspěvek

1. 4. 2017

Teď už se nedá nic dělat :-(

/ Rubrika: Víra v životě
"Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel." Ježíš Martě řekl: "Tvůj bratr vstane." Odpověděla: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den." Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení a život. Věříš tomu?" (srov. J 11,21-26)
 
Celý příspěvek